कोषअदाक्षायाको विवरण ,जनवरी ११,२०११

जनवरी ११ तारिक २०११ सम्मामाँ  हाम्रो कुल बचत पैसा ६,९२९.९५ डोल्लर छ!माथि उल्लाखेकित पैसामाँ २०१० माँ गरिएको स्प्रिंग फ्लिंगमाँ लगत गरेको (जून स्कुल ले पैसा उठाको थियो उसले  पैसा पठाउनु बाकि छ ) र बैंक ऑफ़ नोवस स्कोटिया ले दिने अनुदान १००० डोल्लर भने समाबेश गरिएको छैना!

हाम्रो क्रिसमस भाग्य चिट्टा ले ५६६.०० डोल्लर उठायो !हामी ले ३०० वाटा टिकेट छपाएयका थीयौ जून हामी ले स्कुल को रति भएको क्रिसमस कंसर्ट र तिन हप्ता लगाएर चारलोटतेतोवन को किशान बाज़ार माँ बेय्चाऊ!टिकेट २ डोल्लर गरेर बेय्चियो भने ३ वाटा लानेय्लाई ५ डोल्लर माँ पनी बेचियो!पैसा को विवरण निम्न प्रकार छ !

  • दिसम्बर ४ :$१४०.००
  • दिसम्बर ११ र १३:$१५०.००
  • दिसम्बर १५:$७९.०
  • दिसम्बर १८:$१९७.००

हामीले  दुई क्रिसमस कंसर्ट्स माँ बिस्कुट बचेर $५८६.५५ उठायोऊ जून हिसाब एस प्रकार छ !

  • सिसु  देखि कक्छाया ३ सम्म,दिसम्बर १३:$३२७.१५
  • कक्छाया ४ देखि ६ सम्म ,दिसम्बर १५:$२५९.४०