नवम्बर ९ ,2011 माँ छलफल भएका मीटिंगका बुदा हरु

बैठक .३० बजे सुरु भयो ,जस माँ स्कुल का प्रधान्यापक तेर्री ले स्कुल को भ्रमण गराउनु भयो !उकता भ्रमण माँ बिभिन्न कक्छाया कोठा ,लिब्ररी ,कंप्यूटर कोठा रा पलुस कोठा हेरियो !विधालय को अफ .ऍम रा बोर्ड हरु कसरी सञ्चालन गरिन्छा भन्ने जानकारी दियो ,सोही करम माँ अविभावक ले बिभिन्न प्रश्न हरु गर्नु भएको थियो 

प्रधानाद्दयाक्पक को रिपोर्ट 

१० हफ्ते नक्सा कोराई कार्यक्रम लाई स्वास्थ्य मंत्रालय दुआर शहयोग मिलेको !जस माँ नक्सा ,नाच ,रा ड्रामा कक्छाया हरु सञ्चालन गरिने छान !जो पहिला औचा उसैलाई मौका दियिन्छा !कही रकम डरता को समाया माँ नै बुजउनु पर्ने !हरेक विधार्थी लाई सानो रकम लिने योजना !

किंदर गार्डेन को दर्ता अर्को हफ्ता हुने रा दिसम्बर ३१,२०१२ माँ पाच बरसा पूरा पुगेयका नानिहरुलाई दर्ता गरिने !

खेलकूद ग्रौंद को लगी शहयोग :प्रिन्स स्ट्रीट विधालय ले टिकेट को योजना गरेको रा जितनी ले १००० पुरुस्कार पौने छान !प्रतेक नानी ली १० वाता टिकेट बेचना अनुरोद गरिएको !

विधालय माँ नया कोउन्सेलेर बर्ब जोंस छान रा उनले नवम्बर २१ देखि काम सुरु गर्ने छान !बेर्री म्च्मिल्लन ले काउंसेलर नहुदा काम चलाउनु भएको थियो

 औने योजना हरु 

दिसम्बर -आर्ट शो 

दिसम्बर -रिपोर्ट कार्ड घर माँ जाने  

दिसम्बर १२-किंदर गार्डेन देखि को क्रिसमस कंसर्ट 

दिसम्बर १४- देखि को क्रिसमस कंसर्ट 

खेलकू मेधन समंदी छलफल

वेस्ट केंट घर विधालय संस्था बता औनु भय का आतिथि हरु ले कही सुजब हरु दिनु भएको थियो जस माँ (होम देपोत ) रा अरु हरु बिभिन्न घर रा विधालय ले कसरी रकम उतौदै छान भन्ने बारे माँ छलफल भयो!

प्रश्न उत्तर समय