प्रिंसे स्ट्रीट घर र विधालयको केंद्रीय समितिका ल!गी उमेर्दुअरी आहवान !

हामी को हौ:प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय प्रिंसे स्ट्रीट विधालयको लगी एउटा संस्था हो !
हामी के गर्छौ:हामी बर्सामाँ करीब पाच या छ वाता बैठक बोलौछाऊ ,जसमा दुई तिन वाता केंद्रीय समिति बैठक पनी हुन्छ !केंद्रीय समितिले बिभिन कार्यक्रमको योजना गर्दाछ ,जस्तै, क्रिसमस ब्के सेल /रफ्फेल ,सिक्छाकहरु को लगी कुनै क्रियाकलाप / सिक्छाकलाई सम्मान हप्ता र स्प्रिंग फ्लिंग !हामी प्रोविन्सिअल घर र विधालय बता जानकारीहरु प्राप्त गर्दछौ र विधालय का लगी अवाशेक पर्ने सैछिक सल्ला र सुजाब गर्दछौ जस्तै ,सूचना अदानप्रधन,स्वस्ता र सतर्कर्ता र अनुधान संकलन !हामीले अनुधान सिक्छाया मंत्रालय र पुरबी जिल्ला विधालय संग पनी समजौता गर्छौ !

हामीलाई के चाहिंछ :प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालयलाई बर्सिक बर्सा २०११-२०१२ का लगी निम्न सदस्यको अवासेकता छ ,सेक्रेटरी ,उप -प्रेसिडेंट र दुई द्य्रेक्टोर !यी पदका लगी चाहिने केवल चाहना र राम्रो सत्कार मात्रै हो !
हाम्रो समूहले प्रिंसे स्ट्रीटमाँ पडने विधार्थीलाई अरु विधालय माँ पडने विधार्थी लाई जस्तै सम्मान सिकने मौका प्रधान गर्नेछ र वाताबरन परिवर्तन अनुरूप सकारात्मक तरिकाले सुधर तरफ़ लाने योजना गर्ने छ !

यदि तपाई पनी आफ्नो नाम दिन चाहानु हुंचा भने कृपया निम्न ठेगाना माँ पत्राचार गर्नु होला.peter@rukavina.net या निम्न नंबर माँ सम्पर्क गारी इरविन को लगी सूचना दिनु होला !हाम्रो नंबर हो ३६८-६९५० र नाम १२ तारिक सम्मा माँ दिनु पर्ने छ !