प्रिन्स स्ट्रीट घर र विध्यालय सभा मंगलबार ,मे,१७ @ ६.३० बेलुका

सबै अविभावकमा निमंत्रणना !!!विधालय बर्सा २०१०-११ को छितौ सभामा प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय परिवार तपाईलाई निमंत्रणना गर्दा छौ!
विधालायामा, प्रोविन्सिअल घर र विधालयमा ,पुरबी जिल्ला विधालयमा र शिक्षा बिभागमा के भई राखेको छ भन्ने बारेमा हामी तपाईलाई एस सभामा औन र बुजन का लगी निमंत्रण गर्दछौ!विधार्थीहरुलाई सकारात्मक तरीका ले सिकने अनुभव प्रधान गर्नका लगी हाम्रो समूहले हरेक विधार्थीहरुलाई सिकने बातावरणको औषर प्रधान गर्नेछ र आफुलाई परिवर्तनको दिशा तरफ अवाशेक अनुरूप सुदारना शहयोग गर्ने छ !
स्प्रिंग फ्लिंगका लागी एस सभामा हामी पहिलो योजना बनौने छौ ,हाम्रो बर्सिक अनुदान संकलन रातमा संपूर्ण परिवारलाई विभिन्न खेल कूद ,क्रियाकलाप र मनोरंजन्नाताक्मक गतिबिधिहरु हुनेछन !हामीलाई एस कार्यक्रमको सफलताको लागी विभिन्न सोयम सेबिकाको अवासेकता छ ,येदी इच्छुक हुनुहुन छ भने हाम्रो सभामा आउनु होस !येदी सक्नु हुन्न भने तल दिएको जानकारी पत्रमा आफ्ना जानकारी लेखी आफ्नो कक्छाया सिक्छाकलाई पठाउनु होला !
नाम :______________________________________________________________
फ़ोन :_____________________________________________________________
ईमेल:_____________________________________________________________
सभामा छल फल हुने बुधाहरु निम्न प्रकार छन:
१.अप्रैल १२ ,२०११ को सभामा भयका छलफलहरु पारित गर्ने !
२.कोषअध्यक्षको विवरण!
३.अध्यक्षको विवरण!
४.प्रधान अदायाक्पकको विवरण!
५.नया बेपार !
६.स्प्रिंग फ्लिंग को योजना/ छलफल !
सभा रातको ८.०० बजे सकिने छ ,र नानिहरू हेर्ने बेवास्ता मिलैएको छ !
कृपया औनु होस र हाम्रो विधालयमा के भई राखेको छ बुज्नुहोस ! एस बर्सामा हामीले कसता कामहरु गर्नु पर्छा हामीलाई जानकारी दिनुहोस !यदि तपाई औनु सक्नु हुन्ना भने अफना बिचारहरु निम्न ईमेल ठेगाना मा पठाउनु होस,,s.muzika@hotmail.com.तपाईलाई हेर्ने आशा गर्दै !!!!!!
शेल्ली मुज़िका
अध्यक्ष
प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय