प्रिन्स स्ट्रीट घर र विध्यालय सभा मंगलबार ,मे,१७ @ ६.३० बेलुका

सबै अविभावक मा निमंत्रणना !!!विधालय बर्सा २०१०-११ को चौथो सभा मा प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय परिवार तपाई लाई निमंत्रणना गर्दा छौ!
विधालायामा, प्रोविन्सिअल घर रा विधालय मा ,पुरबी जिल्ला विधालय मा रा सिक छाया बिभाग मा के भई राखेको छ भन्ने बारे मा हामी तपाई लाई एस सभा मा औन रा बुजना का लगी निमंत्रण गर्दछौ!विधार्थी हरु लाई सकारात्मक तरीका ले सिकने अनुभव प्रधान गर्न का लगी हाम्रो समूह ले हरेक विधार्थी हरु लाई सिकने बातावरण को औषर प्रधान गर्ने छ रा आफुलाई परिवर्तन को दिशा तरफ अवाशेक अनुरूप सुदारना शहयोग गर्ने छ !
स्प्रिंग फ्लिंग का लागी एस सभा मा हामी पहिलो योजना बनौने छौ ,हाम्रो बर्सिक अनुदान संकलन रात मा संपूर्ण परिवारलाई विभिन्न खेल कूद ,क्रियाकलाप रा मनोरंजन्नाताक्मक गतिबिधि हरु हुने छान !हामीलाई एस कार्यक्रमको सफलता को लागी विभिन्न सोयम सेबिका को अवासेकता छ येदी इच्छुक हुनुहुन छ भने हाम्रो सभा मा आउनु होस !येदी सक्नु हुन्ना भने तल दिएको जानकारी पत्र मा आफ्ना जानकारी लेखी आफ्नो कक्छाया सिक्छाक लाई पठाउनु होला !
नाम :_______________________________________________
फ़ोन :______________________________________________
ईमेल:______________________________________________
सभा मा छल फल हुने बुधाहरु निम्न प्रकार छन:
१.जनुअरी ११,२०११ को सभा मा भयका छलफल हरु पारित गर्ने !
२.कोषअदाक्षायाको विवरण!
३.अदाक्षायाको विवरण!
४.प्रधान अदायाक्पक को विवरण!
५.नया बे पार !
६.स्प्रिंग फ्लिंग को योजना/ छलफल !
सभा रातको ८.०० बजे सकिने छ ,र नानिहरू हेर्ने बेवास्ता मिलैएको छ !
कृपया औनु होस र हाम्रो विधालय मा के भई राखेको छ बुज्नुहोस ! एस बर्सा मा हामीले कसता काम हरु गर्नु पर्छा हामीलाई जानकारी दिनुहोस !यदि तपाई औनु सक्नु हुन्ना भने अफना बिचार हरु निम्न ईमेल ठेगाना मा पठाउनु होस,,s.muzika@hotmail.com.तपाई ली हेर्ने आशा गर्दै !!!!!!
शेल्ली मुज़िका
अदाक्छाया
प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय