माय २१,२०११ मीटिंगका बुदा हरु

निम्न मानिसहरु को उपस्थिति थियो :केल्ली अल्लें,कोल्लें मुल्लेन दोयेल ,पीटर रुकविना ,मदन कुमार गिरी,क्लौडिया रोस्स,एअमों लीं,जोंने ब्रोव्न,टिका बस्नेत,मद्गे मोस्स्बेर्ग,लौरा बिरद ,ओमिका खनाल ,शेल्ली मुज़िका,सामुएल कांग,जहा ली,है यां जिओंग.

अप्रैल १२ माँ भयको मीटिंग का बुदा हरु अप्प्रोवेद गरियो!

आर्थिक रिपोर्ट 

अप्रैल १६ सम्मा माँ हाम्रो बैंक माँ जम्मा $,७३८.९७ रकम बचेको पीटर ले जानकारी गराउनु भो !अज्जी पनी हामी संग कही बस्तु हरु रहएको , कक्छाया बता रकम औना बाकि रेतिरेमेंट (जमी गेर्मैने रा बिल अर्सेनौल्ट )कक्छाया को बिदाई जून २७ को बजे स्कुल का सिक्छाक ,अविभावक कक्चाया का नानी हरु बित्ज़ धूमधाम संग हुने !बिहान संपूर्ण स्कुल का बिदार्थी हरु संग अस्सेम्ब्ली हुने !पीटर ले सबै ली जानकारी दिएर बहाने मेले सबै को लगी क्लेम फॉर्म टायर परेको छू जूस माँ स्प्रिंग फ्लिंग,सिक्छाक उल्लास दिवस,कक्चाया बिदे माँ भय का खर्छा हरु समाबेश गर्न सकिने !क्लेम फॉर्म दिनाहू मैल्बोक्स माँ हुने रा जो कोही ले पानी आफ्नो खर्छा लेखी सोही मैल्बोक्स भीतर राकी दिए हामी पैसा को बिल पास गरिदिनी थियु !

सह -प्रधान्याक्पक को विबरण 

कोल्लेंएन ले स्कुल को अंत सम्मा निम्न कार्यक्रम हुने जानकारी दिनु भयो!

माय २६ माँ - बजे नया किंदर गार्डेन माँ औने नानी हरु को अविभावक ली जानकारी दियिनी !रा माय २६ किंदर गार्डेन ली स्वागत गरिने जस माअविभावक रा विधार्थी ली भिविन्ना सामग्री हरु देकौनी चौ रा सो सामग्री को प्रयोग संबंदी जानकारी प्रधान गरिने

माय १८ यौंग ऑथोर रात हो!संपूर्ण अविभावक ली आफ्नो बछा ले लेखेको पड़ना रा अफना नानी संग फोटो खित्ज्ना अनुरोद गरिंचा !सो फोटो विधालय को सेस्सिओं अंतिम हुनु अगदी बछा ली घर माँ पतायिन्छ!

प्रोविन्सिअल अस्सेस्मेंट कक्छाया को लगी सुरु भाई सक्यो रा कक्छाया को १८ तारिक हुने !

माय १९ तारिक कक्छाया उतीर्ण गर्ने विद्गार्ठी को लगी बिर्च्वूद स्कुल मा जानकारी मूलक करिकरम .२० तारिक को बिहान कक्छाया का संपूर्ण नानिहरू बिर्च्वूद जाने छान !

अबोर डे मनौना कक्छाया का नानिहरू माय २० मा विक्टोरिया पार्क जाने छान,यो करियाकाराम चर्लोत्तेतोवं को सिटी ले राखेको हो !बिज्ञान संग सम्बंदित बिभिन्न मनोराजनात्मक प्रदर्शनी हुने छान जुस्त माँ वाताबरण ली मुक्य स्रोत मनिएको !(अरु बरसा केवल सफा सुगर गर्ने मत्री थियो)

भिविन्ना कक्छाया ली पौड़ी को निम्नइ तालिका -किंदर गार्डेन माय २५,गर्दे - ली मई २६ बलुकी,रा - ली बिहान !

माय २७ सोयम शेयोक दिन हो रा स्प्रिंग फ्लिंग जून मा हो !

जून माँ किंदर गार्डेन का नानी हरु स्कुल माँ पहिलो दिन अवनी छान रा सो दिन विधालय माँ भयका किंदर गार्डेन को छूती हो !

ग्रेड का नानिहरू मौंत स्टेवार्ट जून माँ जाने छान जस माँ दुक्क उन्लिमितेद रा इस्लंद नतुरे ट्रस्ट हुने छान !

ग्रेड का विधार्थी हरु जून - सम्मा ट्रिप माँ जाने छान !

जून माँ किंदर गार्डेन देखि सम्मकअ कैंप सेग्गिए जाने छान !

जून २० उत्क्रिस्ता विधार्थी ली पुरस्कृत गरिने !

जून २२ ग्रेड - शिनिंग वाटर हेरना बरसा को अंतिम मनोरंजन मनोनी छान !

कोल्लें ले अर्क्को बरसा विधालय माँ करीब १५ देखि १६ कक्छाया हुने (प्रत्येक माँ २५ विधार्थी ) छान तारा विधालय ले सानो परिणाम माँ सिक्छायक पौने छान !तेर्री ले अर्को हफ्ता जिल्ला संग कुरा गारी बदौना अनुरोद गर्ने छान !

टिम्बर तेच ले विधालय को काठ हरु फेरना माँ सहमति जनाएको ! कंडारी हरु ली पैसा बहाने दिन नसक्ने भयो रा हामीलाई नियमित कम्दारको अवाशेकता हुंचा !२५,००० देखि ३०,००० सम्मा खर्चा लगने अनुमान गरिएको !पहिला विधालय लू पुरबी जिल्ला विधालय संग ऋण लीनी पानी भएको थियो !लौरा बिरद ले इरविंग तेल कम्पनी संग कही रकम भएको रा उनी हरु को वेबसाइट माँ गयेरा अनुरोद गर्न सकिने बताउनु भयो !शेल्ली ले अर्को हफ्ता तेर्री ली भेतेरा कुरा गर्नेबताउनु भयो ! अविभावक ले पानी सहयोग गरिरहे का छान !

गया राती विधालय माँ वित्त कोरिएको थियो रा ,पुलिसली खबर गरियो !विधालय माँ कैमरा लगौने कोसिस गरिएको रा हुना सकचा अर्को बरसा सम्मा माँ पूरा हुने

कही अल्लारे हरु विधालय को हटा भीतर चुरोट खाई रहेको पयियो !अविभावक ले नो स्मोकिंग भन्ने बन्नेर लागौना अनुरोद गरेकछां !एडी चिन्ना लागियो बहाने संपूर्ण अविभावक ली था हुंचा रा नानी हरु पानी सतर्क हुने छान !विधालय का सिक्छाक भन्दा पानी अविभावक संग विधार्थी दरौनी हुदा को काम सम्बब हुना सकने बताये

अनुबाद को रकम कसरी प्रयोग गर्ने !

पीटर ले सिक्छाया मंत्रालय बता अनुदान दिएको $२०००,अनुबाद का लगी हो रा तेसका लगी सो रकम ली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे माँ छलफल गर्नु भयो ,रा दुई अनुबादक छान हल माँ ,मदन रा सामुएल !विधालय को संपूर्ण किताब हरु अनुबाद गर्न नसके पानी अवासेक पर्ने विषय ली अनुबाद गर्न सुजब यो जस्तै ,दिनाहू रौतिने ,बेल हन्नी ,ड्रेस लौनी ,सेंट को बारे माँ प्रचार  रा नुत फ्री जस्ता अनुबाद गर्न सकीं !विधालय को समाचार पत्र रा वित्ते पत्रों ली पानी लीना सकिंछा!कुनै अनुबाद हरु पेपर को दुई तीर ली दुई भासा माँ रक्दा अविभावक ली भासा सिकना पानी सजिलो हुने हुंचा भन्ने पीटर ले बताउनु भयो !विधालय को हटे किताब माँ कही परिवर्तन गरिएको जून अगस्त माँ भएको हो रा सो किताब का कही भाग हरु अनुबाद गर्न सकिने !

कनाडियन अस्सोकिअतिओन ऑफ़ प्रिंसिपल 

तेर्री रा कोल्लेंएन ले यो बरसा को कनाडियन अस्सोकिअतिओन ऑफ़ प्रिंसिपल को बैठक माँ भाग लिदैछां रा उनी हरु को बिसाया विधालय रा समाज मिली कसरी आगी बदना सकिंछा भन्ने हो ! उकता जानकारी ली अविभावक हरु को बैठक माँ पानी उनिहरु ले ले जानकारी गरौनी रा नया बरसा माँ अज्जी राम्रो संग विधालय चलौनी छान 

कक्छाया को बिदाई समारोह 

कक्छाया को बिदाई समारोह को लगी विधार्थी ली केक,जुइचा फ़्रुइत  वीग को त्रय विधालय को प्रसासनिक फट ले योजना गरेको !दुई उपहार पनी योजना गरिएको !उपहार को लगी कसले मिलौनी भ्हनी प्रश्न उत्दा विधालय को समिति ले जिमवर लियो !

घर विधाय संस्था को चुनाब 

घर विधाय संस्था को चुनाब माँ भाग लीन का लगी सबै अविभावक ली जानकारी दिएको थियो खली रहेका पदहरु ली परिपूर्ति गर्नु पर्ने हुदा सबै ली समिति माँ औना अनुरोद गरियो ! शेल्ली रा पीटर एस पली एक आपस माँ आफ्नो पद सतासस गर्दै छान बहाने अरु पद का लगी नाम मगिएको थियो !विधालय अंत हुनु भन्दा आगी नै सो समिति को गटन गर्नु पर्ण भएको हुदा सबै अविभावक ली आगी औना अनुरोद !