PEI Home and School Federation Resolutions for 2012 Annual General Meeting

The PEI Home and School Federation's 59th Annual Meeting and Convention will be held Saturday, April 14th, 2012 at the Rodd Charlottetown Hotel. Among the items on the agenda will be the consideration of resolutions presented by local home and schools and by the provincial board. 

Approved resolutions become Federation policy, which is used by the President and other board members when speaking on behalf of the Federation. All resolutions are mailed to the appropriate destinations (e.g. Minister of Education, Health, Transportation) and follow-up meetings arranged with officials, if applicable. Follow-up information is provided to the membership at subsequent Semi-Annual and Annual Meetings of the Federation and on our website.

Resolutions are one of the most powerful tools in the home and school movement has to affect change and offer feedback.

This year there are 8 resolutions being presented:

  • REQUEST THE GOVERNMENT OF PEI TO INVESTIGATE AND IMPLEMENT SCHOOL EFFICIENCIES
  • RENAME THE CAPITAL BUDGET LINE ITEM FOR INFORMATION TECHNOLOGY
  • RESTORE CAPITAL FUNDING FOR INFORMATION TECHNOLOGY
  • SIMPLIFICATION OF THE ACCEPTABLE USE POLICY
  • ENHANCE AND AFFIRM THE RESPONSIBILITY OF THE MINISTER’S IT ADVISORY COMMITTEE ON COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY
  • THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCES IN THE HOME
  • CLASS SIZE / COMPOSITION

You can review the complete text of all the resolutions in this document.

At Prince Street School we will review and vote on these resolutions at our meeting of March 13, 2012, and then our delegates to the meeting will vote accordingly at the 2012 Annual General Meeting.

 

अभिभावक को नेत्तृत्योक्लाई पाच दोउन्तोव्न विधलय लाई सयोग

दोव्म्तोव्नको पाच प्रथमिक विधलय को समुहिक्-वेस्त केन्त सैन्त जेअन स्पृङ पार्क अन्द पार्कदले -पृन्के स्त्रीत घर विधलय लेय अनुदन स्वोरुप $ ४००० पाएको जुन रकम पि एइ एइ घर तथ विधलय को सन्स्था को अविभवक कोश !

हामीले यगर्नेरी प्रोजेक्ट भनेय्को बिसेस गरी अविभवक लाई शाहअभागइता ,विधर्ती को अह्शवगिता सिक्चकहरु लाई मनोरन्जन दिने हो"यो हरफहरु पद्न सक्नु हुन्च,तर हाम्रो कार्यकरम को मुक्य उद्दसय भनेय्को अविभवक्,सिक्छयक विधर्ती सबै मिली स्पृङ विन्टर मा मनरन्जन लिवुन भ्हनेरी हो!

कस्तो किसिम को कृयकलप हरु उपयुग्त हुन्छ जहाँ कि परियोउर हरु लेय इईच्छा देखौन चाहन्चन भ्हना को लागि हामी लेय्(डाउनलोअद गर्नुहोस्)लेरी फेब्रुअरी मा पठाएउ , आहिलेरी सम्मा ६९ वता प्रतिकृय हरु ऐसक्यो ,जुन लेय विधलय को कुल भाग को तिहै जनौछ (यो सुर्वेरी अरु हरु विधलय को अविभवक लाई पनि पतह्यौ

Family Activity Survey Graph

Family Activity Survey Table

हाम्रो अर्को स्तेप भ्नेको अभिववक को सुर्वेरी लाई लिएर घर विधलयका शहअयोगी हरु सित मिलेर कार्यकरम गर्ने हो !

 

नवम्बर ९ ,2011 माँ छलफल भएका मीटिंगका बुदा हरु

बैठक .३० बजे सुरु भयो ,जस माँ स्कुल का प्रधान्यापक तेर्री ले स्कुल को भ्रमण गराउनु भयो !उकता भ्रमण माँ बिभिन्न कक्छाया कोठा ,लिब्ररी ,कंप्यूटर कोठा रा पलुस कोठा हेरियो !विधालय को अफ .ऍम रा बोर्ड हरु कसरी सञ्चालन गरिन्छा भन्ने जानकारी दियो ,सोही करम माँ अविभावक ले बिभिन्न प्रश्न हरु गर्नु भएको थियो 

प्रधानाद्दयाक्पक को रिपोर्ट 

१० हफ्ते नक्सा कोराई कार्यक्रम लाई स्वास्थ्य मंत्रालय दुआर शहयोग मिलेको !जस माँ नक्सा ,नाच ,रा ड्रामा कक्छाया हरु सञ्चालन गरिने छान !जो पहिला औचा उसैलाई मौका दियिन्छा !कही रकम डरता को समाया माँ नै बुजउनु पर्ने !हरेक विधार्थी लाई सानो रकम लिने योजना !

किंदर गार्डेन को दर्ता अर्को हफ्ता हुने रा दिसम्बर ३१,२०१२ माँ पाच बरसा पूरा पुगेयका नानिहरुलाई दर्ता गरिने !

खेलकूद ग्रौंद को लगी शहयोग :प्रिन्स स्ट्रीट विधालय ले टिकेट को योजना गरेको रा जितनी ले १००० पुरुस्कार पौने छान !प्रतेक नानी ली १० वाता टिकेट बेचना अनुरोद गरिएको !

विधालय माँ नया कोउन्सेलेर बर्ब जोंस छान रा उनले नवम्बर २१ देखि काम सुरु गर्ने छान !बेर्री म्च्मिल्लन ले काउंसेलर नहुदा काम चलाउनु भएको थियो

 औने योजना हरु 

दिसम्बर -आर्ट शो 

दिसम्बर -रिपोर्ट कार्ड घर माँ जाने  

दिसम्बर १२-किंदर गार्डेन देखि को क्रिसमस कंसर्ट 

दिसम्बर १४- देखि को क्रिसमस कंसर्ट 

खेलकू मेधन समंदी छलफल

वेस्ट केंट घर विधालय संस्था बता औनु भय का आतिथि हरु ले कही सुजब हरु दिनु भएको थियो जस माँ (होम देपोत ) रा अरु हरु बिभिन्न घर रा विधालय ले कसरी रकम उतौदै छान भन्ने बारे माँ छलफल भयो!

प्रश्न उत्तर समय 

जनवरी १०,२०१२ मा भयका छलफल भ्एका बैथक्का बुदहरु

जनवरी १०,२०१२ मा प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  घर विधलय को बैथक बलुकी ३० बजारएए रूम भएको थियो!

प्रेसिडेन्ट को रेपोर्त

बर्ष को पहिलो चल्चित्र रात शुक्रबार,जनवरी २० मा भ्एको थियो! दोका बजे खुल्छ चल्चित्र ३० बजे सुरु हुन्छ !चल्चित्र को नाम बोल्त हो!चल्चित्र मा पलना गर्नु पर्ने नियम हरु सोही रात मा गरिने !प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  पद्नेरी नानी हरु लाई विधलय मा जर्न सकिनेरी रो रा सना नानी हरु लाई आफ्न आमा बबा को साथ मा लाईजानु पर्नेरी !

घर विधलय सन्स्था वेस्त केन्त्,सैन्त जेअन ,पार्कदले,स्पृङ पार्क प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  ले अविभवक अनुधन को लागि सबै लेय ,४०० रकम पौने चन जस मा सो रकम अविभवक्,विधर्थि, स्तफ्फ हरु को मनोरन्जन को लागि  विधलय लाई दिएको !घर विधलय सन्स्था प्रतीनइधी हरु बसेर यो रकम कसरी चलौने भन्ने बिसए ! छलफल गर्नेरी छन्!सो बैथक घर विधलय केन्द्राय प्रतीनइधी हरु बसेर जनवरी १७, बजेरी प्रिन्स स्ट्रीट स्कुल  मा गर्ने छन्!

यूस्तोर्ण स्कूल माँ त्रफ्फिक लाइट को योजना गरिसकेको !बत्ती सुरु हुनु भन्दा कमी समाया सम्मा मत्री रहन्छा रा कही बाटम हरु ले कम नगर्ने भएको हुदा सतर्क हुना विधार्थी ली जानकारी गरियीं !सिटी माँ गएर १० सेकंड को बदला माँ २० सेकंड पर्ने योजना कोसिस माँ !

सिक्चक /स्टाफ को काम कदर गर्ने दिन फेब्रुअरी १२-१८ सम्मा हो !सुक्रबर लंच को बावस्ता हुने हराक दिन सिक्चक हरु ली मिठाई को सुबिधा हुनेय्छा!बहिरा नानी हरु को हेर्छा कुनै समाज सेवी ले गर्ने छान ता की सिक्छाक हरु ले लंच माँ म्फ्नो खाना खाने छान !नानी हरु ली बलुकी एउटा शीत घर माँ पथिनी रा भोली विधालय ओदा लिएर औचन जस माँ माँ ------------सिक्चक ली मन परौछु ,,किन की_______

पि...घर विधालय केन्द्रया संस्था को बैठक येही अप्रैल १४,२०१२ माँ बस्दै !प्रत्यक घर विधालय संस्था बता अफना प्रतिक्रिया हरु अहौनी छन!प्रिंसे स्ट्रीट ले अनुबादक को बिसाए लीगी रकने !एडी सो बैठक ले माग सुइकरे सो सिक्छाया मंत्रालय माँ पास गरिने !जनुअरी ३१ सम्मा माँ सबै ले अफना बिसाए हरु पेस गर्नु पर्ने !

यो बरसा स्प्रिंग फ्लिंग सुक्रबर ,जून माँ हुने रा हामी लाई सो आयोजन गर्न मुक्य कोकोर्दिनाटर को जरुरी !कुर्दिनाटर को काम आएका सामान हरु लाई सही थू माँ रकने रा पयेका सामन लाई लीनी ,कुन काम माँ को बक्यती रकने रा मानिस हरु लाई नाम बोलायेरा आफ्नो जिमावारी दिने हुंचा.!

डौग कर्री (संसद छात्र नो .११ )लाई प्रिन्स स्ट्रीट को बैठक माँ निमंत्रण गरिएको थियो तारा कारन बस औना सक्नु भयेना !उनले अर्को बैठक माँ औने जानकारी दिनु भयो!कंप्यूटर इन्टरनेट चलौनी बिसाए माँ अविब्भावाक लाई घर माँ एउटा सुर्वे पथाय्नी !

प्रधानाद्दयाक्पक को विबरण 

क्रिसमस ब्रेक हुनु अगाड़ी,क्रिसमस कंसर्ट गरिएको थियो!दुवै कंसर्ट माँ राम्रो सहभागिता थियो !धेरै मानिस हरु कंसर्ट रना आयका थिया!दोस्रो क्रिसमस कंसर्ट माँ १००० को द्रव गरियो जस माँ २००० उतेको थियो !सो दिन को द्रव माँ कास्सिद्य म्च्केल्लोप ,एक प्रिन्स स्कुल का छात्र ले जितेका थिया!

क्रिसमस छुटी हुनु दुई दिन अगाड़ी ,ट्रिनिटी उनितेद चुर्च ले संपूर्ण विधार्थी रा सिक्चक ली तुर्की दिननेर प्रधान गरेका थिया!

कार्ला विल्देय (प्रिंसे स्ट्रीट का सिक्छाक)ले आर्ट्स का लगी कही पैसा मगेका थिया रा विधालय ले ४००० पाएको थियो!उकता पैसा सना तिना मूवी हरु बनौना प्रयोग माँ चलेने !

जोए बुर्गेस रा तेर्री मक्ल्साक ले हरेक मंगलबार रा सुक्रबर शूल सकिये पछि - हफ्ता सम्मा रेसलिंग सञ्चालन गर्ने छान !यो कार्यक्रम कक्छाया रा का विधार्थी ली मत्री हो रा बिना पैसा सिकयिन्छा !

फेब्रुअरी पि .दी डे जून एलेमेंतारी रा जुनिओर हाई स्कुल का नानी हरु ली हो!

अर्को शहयोग कर्यकरिम ओदी !उकता कार्यक्रम माँ फैशन शो रा सीलेंट औक्तिओन हुने !सो कार्यक्रम फेब्रुअरी २३ माँ मुर्फी सेंटर माँ हुने !हरेक टिकेट $२५ माँ बचेने !

बिज्ञान मेला कक्छाया देखि सम्मा का लगी फेब्रुअरी १७ माँ हुने !कक्छाया का नानी हरु ली विधालय माँ मत्री अबलोकन गरिने भने कक्छाया रा प्रोविन्सिअल कार्यक्रम माँ जाने छान !सो जानकारी क्रम बद्दा ले घर माँ पथायानी !

बके सेल रा क्रिसमस रफ्फ्ले ले १००० कमियों 

प्रिन्स स्ट्रीट विधालय का संपूर्ण अविभावक लाई धन्यवाद जसले क्रिसमस कंसर्ट बके सेल माँ सहयोग गरीदिनु भो ,संपूर्ण खाना हरु खूबी स्वदिलो थियो रा पैसा पानी $१००० रामो उठेको थियो ,यो काम हाम्रो सामूहिक प्रयास थियो !

 

अक्टूबर ४,२०११ का मीटिंग का बुदाहरू

परिचय 

प्रिन्स एडवर्ड घर विधालय को पहिलो बैठक अक्टूबर ,२०११ माँ , रूम बा बसेको थियो !पीटर रुकविना ले उकता बैठक को सबपत्तिथियो गर्नु भएको थियो बहाने दाना डोयले ले रिकॉर्ड गर्नु भयो!

करीब २५ जाना मानिस हरु को सहभागिता थियो!

सरबा प्रथम पीटर ले दुई जाना अनुबादक को परिचय गराउनु भयो !अरु सबै ली अफ़ी परिचय दिनु भयो !पीटर ले अर्को घर रा विधालय को बैठक माँ अरु परिवार ली पानी अनुबादक को योंजना गर्ने जानकारी गराउनु भयो!एडी उनिहरु को उपस्थिति भय हामी अनुबादक को भायाबोस्ता गर्चौ !स्टाफ रूम माँ मेल बॉक्स जस माँ घर रा विधालय संस्था को पत्र हरु हुने छान .

मीटिंग माँ संयास भय का बुदा हरु अंग्रजी अलावा चिनेसे रा नेपाली माँ पानी उल्था गरिने जस माँ जो अबिवावाक जसले मीटिंग माँ उस्पथिति हुना सक्दैनान उनी हरु ले घर माँ बसेरा हेरना सकने छान!

प्रधानाद्दयाक्पक को विवरण 

प्रधानाद्दयाक्पक तेर्री मक्ल्स्सक ले आफ्नो विवरण प्रस्तुत गर्नु भो,जस माँ निम्न बुदाहरुलाई छलफल गरियो

हल विधालय माँ हराहारी २८० जाना विधार्थी हरु छान !कक्छाया कोठा हरु जम्मा १६ छान जस माँ , किंदर गार्डेन , कक्छ्या , कक्छाया , कक्छाया , कक्छाया , कक्छाया ,रा कक्छाया .गर्मी को समाया माँ कही स्टाफ हरु माँ परिवार्थान गरिएको थियो !क्रिस्ता कौघ हल कक्छाया ली पदौचिन ,रीता मक्लेँ किंदर गार्डेन ली सिकौचिन रा लेस्ली बेंसन कक्छाया माँ छीन !जमी गेर्मैने अगिलो बरसा को अंतिम माँ फुकुवा हुनुभो !नया कोउन्सेलेर को ली योजना भाई राखेको जस माँ औना बाकि !बेर्री मच्मिल्लियन ले पहिले बिग बरो ,बिग सिस रा पॉवर सकते माँ चीन रा अक्टूबर ११ सम्मा रहने छीन !कोल्लें मुल्लेन दोय्ल्ले ले अक्टूबर ११ सम्मा उनी को थू माँ काम गर्ने छीन !

सिक्छायक हरु ली भेट्ने रात सितम्बर १२ माँ हो !अविभावक को तरफ़ा बता मनोमन उपस्थिति थियो !सना लेवल माँ उपस्थिति राम्रो थियो !जब नानी हरु ठुलो कक्छाया माँ जन्छां तप उपस्थिति काम हुदै ओछा !विधालय माँ ३६ जाना विदार्थी हरु ले अन्गार्जी भासा सिक्छां बहाने सिक्छाक छान ! बरसा को आवादी माँ अंग्रजी सिकने विधार्थी हरु को संख्या बरदाई गको रा यो बरसा अजी ढेर हुने अनुमान !

जम्मा वाता अगलगी का खलता हरु छान !

रास्ट्रीय दिवस को दी एउटा नया रुक रोपिएको थियो,जस माँ आहिले सो रुक फूट अग्लो भैसको !

अक्टूबर रा माँ फोटो को काम पूरा हुने !

अक्टूबर १८ माँ स्कुल को पहिलो भेत्घट अस्सेम्ब्ली हुने !यो फल पचडी को हो !

अक्टूबर १९ बलुकी नानी हरु ले आफ्नो आर्ट गर्ने छान बरसा माँ हुने को यो पहिलो हो !प्रत्येक क्लास माँ जाना सिक्छाक हुने छान रा विधार्थी ले आफ्नो कला ली सके पच्व्ही जिम्मा लौछां !

अक्टूबर २६ माँ कक्छाया - सम्मा का लगी खेलकूद मेला स्त्रत्फोर्ड तोवन हॉल माँ हुने !येसको लगी दुई डोल्लर लगने !एस खेल कूद माँ नानी हरु ले बिभिन्न खेलकूद गर्ने मौका पौने छान जस मौका सदारण विधालय माँ हुने चाइना!

अक्टूबर २७ बलुकी रा अक्टूबर २८ दिन भर सिक्छायक अविभावक बैठक हुने !

अक्टूबर १० माँ स्कुल बीड़ा हुने किना की त्यों दिन धन्यवाद दिने दिन परेको रा अक्टूबर २० रा २१ माँ पानी स्कुल बीड़ा किना की सिक्छाक हरु को बैठक परेको !

नवम्बर का दिन पृथिवी आवालोकर्ता विधालय माँ हुने छान ! उनी हरु ले संसार बता हरौनी जंतु हरु को बिसाए माँ घंटा प्रदर्शन दिने छान ! हवक को बारे माँ उदारण हुने !

नवम्बर १४ को हफ्ता २०१२ -२०१३ को किंदर गार्डेन को डरता हुने !नानी २००७ माँ जन्मेको हुनु पर्ने !

चक्लाते बछेरा पैसा उठौनी कार्य सकिएको !यो साल ४००० देखि ६००० सम्मा उठाना हाम्रो योजना !

विधालय को खेलकूद मैधान मरमत गर्न को लगी सामान हरु को योजना मिली सकेको !अनुधन रा अरु रकम हरु ली मिलाएर उपयोग गरिने !सिक्छाक हरुले पानी एस माँ सहयोग गर्ने छान !

प्रश्न उत्तर 

प्रधानादयापक को आफ्नो विबरण पची बिविन्ना प्रश्न उत्तर हरु आया जस माँ ,खेलकूद मैधान को मरमत ,विधालय को कोउन्सेलेर को जिम्मवारी रा अरु हरु सम्समुहिक बिसाया हरु माँ छलफल गरिएको थियो !

सामाजिक समाया 

 

माय २१,२०११ मीटिंगका बुदा हरु

निम्न मानिसहरु को उपस्थिति थियो :केल्ली अल्लें,कोल्लें मुल्लेन दोयेल ,पीटर रुकविना ,मदन कुमार गिरी,क्लौडिया रोस्स,एअमों लीं,जोंने ब्रोव्न,टिका बस्नेत,मद्गे मोस्स्बेर्ग,लौरा बिरद ,ओमिका खनाल ,शेल्ली मुज़िका,सामुएल कांग,जहा ली,है यां जिओंग.

अप्रैल १२ माँ भयको मीटिंग का बुदा हरु अप्प्रोवेद गरियो!

आर्थिक रिपोर्ट 

अप्रैल १६ सम्मा माँ हाम्रो बैंक माँ जम्मा $,७३८.९७ रकम बचेको पीटर ले जानकारी गराउनु भो !अज्जी पनी हामी संग कही बस्तु हरु रहएको , कक्छाया बता रकम औना बाकि रेतिरेमेंट (जमी गेर्मैने रा बिल अर्सेनौल्ट )कक्छाया को बिदाई जून २७ को बजे स्कुल का सिक्छाक ,अविभावक कक्चाया का नानी हरु बित्ज़ धूमधाम संग हुने !बिहान संपूर्ण स्कुल का बिदार्थी हरु संग अस्सेम्ब्ली हुने !पीटर ले सबै ली जानकारी दिएर बहाने मेले सबै को लगी क्लेम फॉर्म टायर परेको छू जूस माँ स्प्रिंग फ्लिंग,सिक्छाक उल्लास दिवस,कक्चाया बिदे माँ भय का खर्छा हरु समाबेश गर्न सकिने !क्लेम फॉर्म दिनाहू मैल्बोक्स माँ हुने रा जो कोही ले पानी आफ्नो खर्छा लेखी सोही मैल्बोक्स भीतर राकी दिए हामी पैसा को बिल पास गरिदिनी थियु !

सह -प्रधान्याक्पक को विबरण 

कोल्लेंएन ले स्कुल को अंत सम्मा निम्न कार्यक्रम हुने जानकारी दिनु भयो!

माय २६ माँ - बजे नया किंदर गार्डेन माँ औने नानी हरु को अविभावक ली जानकारी दियिनी !रा माय २६ किंदर गार्डेन ली स्वागत गरिने जस माअविभावक रा विधार्थी ली भिविन्ना सामग्री हरु देकौनी चौ रा सो सामग्री को प्रयोग संबंदी जानकारी प्रधान गरिने

माय १८ यौंग ऑथोर रात हो!संपूर्ण अविभावक ली आफ्नो बछा ले लेखेको पड़ना रा अफना नानी संग फोटो खित्ज्ना अनुरोद गरिंचा !सो फोटो विधालय को सेस्सिओं अंतिम हुनु अगदी बछा ली घर माँ पतायिन्छ!

प्रोविन्सिअल अस्सेस्मेंट कक्छाया को लगी सुरु भाई सक्यो रा कक्छाया को १८ तारिक हुने !

माय १९ तारिक कक्छाया उतीर्ण गर्ने विद्गार्ठी को लगी बिर्च्वूद स्कुल मा जानकारी मूलक करिकरम .२० तारिक को बिहान कक्छाया का संपूर्ण नानिहरू बिर्च्वूद जाने छान !

अबोर डे मनौना कक्छाया का नानिहरू माय २० मा विक्टोरिया पार्क जाने छान,यो करियाकाराम चर्लोत्तेतोवं को सिटी ले राखेको हो !बिज्ञान संग सम्बंदित बिभिन्न मनोराजनात्मक प्रदर्शनी हुने छान जुस्त माँ वाताबरण ली मुक्य स्रोत मनिएको !(अरु बरसा केवल सफा सुगर गर्ने मत्री थियो)

भिविन्ना कक्छाया ली पौड़ी को निम्नइ तालिका -किंदर गार्डेन माय २५,गर्दे - ली मई २६ बलुकी,रा - ली बिहान !

माय २७ सोयम शेयोक दिन हो रा स्प्रिंग फ्लिंग जून मा हो !

जून माँ किंदर गार्डेन का नानी हरु स्कुल माँ पहिलो दिन अवनी छान रा सो दिन विधालय माँ भयका किंदर गार्डेन को छूती हो !

ग्रेड का नानिहरू मौंत स्टेवार्ट जून माँ जाने छान जस माँ दुक्क उन्लिमितेद रा इस्लंद नतुरे ट्रस्ट हुने छान !

ग्रेड का विधार्थी हरु जून - सम्मा ट्रिप माँ जाने छान !

जून माँ किंदर गार्डेन देखि सम्मकअ कैंप सेग्गिए जाने छान !

जून २० उत्क्रिस्ता विधार्थी ली पुरस्कृत गरिने !

जून २२ ग्रेड - शिनिंग वाटर हेरना बरसा को अंतिम मनोरंजन मनोनी छान !

कोल्लें ले अर्क्को बरसा विधालय माँ करीब १५ देखि १६ कक्छाया हुने (प्रत्येक माँ २५ विधार्थी ) छान तारा विधालय ले सानो परिणाम माँ सिक्छायक पौने छान !तेर्री ले अर्को हफ्ता जिल्ला संग कुरा गारी बदौना अनुरोद गर्ने छान !

टिम्बर तेच ले विधालय को काठ हरु फेरना माँ सहमति जनाएको ! कंडारी हरु ली पैसा बहाने दिन नसक्ने भयो रा हामीलाई नियमित कम्दारको अवाशेकता हुंचा !२५,००० देखि ३०,००० सम्मा खर्चा लगने अनुमान गरिएको !पहिला विधालय लू पुरबी जिल्ला विधालय संग ऋण लीनी पानी भएको थियो !लौरा बिरद ले इरविंग तेल कम्पनी संग कही रकम भएको रा उनी हरु को वेबसाइट माँ गयेरा अनुरोद गर्न सकिने बताउनु भयो !शेल्ली ले अर्को हफ्ता तेर्री ली भेतेरा कुरा गर्नेबताउनु भयो ! अविभावक ले पानी सहयोग गरिरहे का छान !

गया राती विधालय माँ वित्त कोरिएको थियो रा ,पुलिसली खबर गरियो !विधालय माँ कैमरा लगौने कोसिस गरिएको रा हुना सकचा अर्को बरसा सम्मा माँ पूरा हुने

कही अल्लारे हरु विधालय को हटा भीतर चुरोट खाई रहेको पयियो !अविभावक ले नो स्मोकिंग भन्ने बन्नेर लागौना अनुरोद गरेकछां !एडी चिन्ना लागियो बहाने संपूर्ण अविभावक ली था हुंचा रा नानी हरु पानी सतर्क हुने छान !विधालय का सिक्छाक भन्दा पानी अविभावक संग विधार्थी दरौनी हुदा को काम सम्बब हुना सकने बताये

अनुबाद को रकम कसरी प्रयोग गर्ने !

पीटर ले सिक्छाया मंत्रालय बता अनुदान दिएको $२०००,अनुबाद का लगी हो रा तेसका लगी सो रकम ली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे माँ छलफल गर्नु भयो ,रा दुई अनुबादक छान हल माँ ,मदन रा सामुएल !विधालय को संपूर्ण किताब हरु अनुबाद गर्न नसके पानी अवासेक पर्ने विषय ली अनुबाद गर्न सुजब यो जस्तै ,दिनाहू रौतिने ,बेल हन्नी ,ड्रेस लौनी ,सेंट को बारे माँ प्रचार  रा नुत फ्री जस्ता अनुबाद गर्न सकीं !विधालय को समाचार पत्र रा वित्ते पत्रों ली पानी लीना सकिंछा!कुनै अनुबाद हरु पेपर को दुई तीर ली दुई भासा माँ रक्दा अविभावक ली भासा सिकना पानी सजिलो हुने हुंचा भन्ने पीटर ले बताउनु भयो !विधालय को हटे किताब माँ कही परिवर्तन गरिएको जून अगस्त माँ भएको हो रा सो किताब का कही भाग हरु अनुबाद गर्न सकिने !

कनाडियन अस्सोकिअतिओन ऑफ़ प्रिंसिपल 

तेर्री रा कोल्लेंएन ले यो बरसा को कनाडियन अस्सोकिअतिओन ऑफ़ प्रिंसिपल को बैठक माँ भाग लिदैछां रा उनी हरु को बिसाया विधालय रा समाज मिली कसरी आगी बदना सकिंछा भन्ने हो ! उकता जानकारी ली अविभावक हरु को बैठक माँ पानी उनिहरु ले ले जानकारी गरौनी रा नया बरसा माँ अज्जी राम्रो संग विधालय चलौनी छान 

कक्छाया को बिदाई समारोह 

कक्छाया को बिदाई समारोह को लगी विधार्थी ली केक,जुइचा फ़्रुइत  वीग को त्रय विधालय को प्रसासनिक फट ले योजना गरेको !दुई उपहार पनी योजना गरिएको !उपहार को लगी कसले मिलौनी भ्हनी प्रश्न उत्दा विधालय को समिति ले जिमवर लियो !

घर विधाय संस्था को चुनाब 

घर विधाय संस्था को चुनाब माँ भाग लीन का लगी सबै अविभावक ली जानकारी दिएको थियो खली रहेका पदहरु ली परिपूर्ति गर्नु पर्ने हुदा सबै ली समिति माँ औना अनुरोद गरियो ! शेल्ली रा पीटर एस पली एक आपस माँ आफ्नो पद सतासस गर्दै छान बहाने अरु पद का लगी नाम मगिएको थियो !विधालय अंत हुनु भन्दा आगी नै सो समिति को गटन गर्नु पर्ण भएको हुदा सबै अविभावक ली आगी औना अनुरोद !

 

Bake Sale and Chistmas Raffle raises almost $1,000

Thank you to all the Prince Street School parents who contributed to the Christmas Concert Bake Sale this year: the amount and variety of delicious baked goods was fantastic, and, together with the Christmas Basket Raffle, we raised almost $1,000.

121220113764

121220113765

प्रिन्स स्ट्रीट घर र विध्यालय सभा मंगलबार ,मे,१७ @ ६.३० बेलुका

सबै अविभावक मा निमंत्रणना !!!विधालय बर्सा २०१०-११ को चौथो सभा मा प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय परिवार तपाई लाई निमंत्रणना गर्दा छौ!
विधालायामा, प्रोविन्सिअल घर रा विधालय मा ,पुरबी जिल्ला विधालय मा रा सिक छाया बिभाग मा के भई राखेको छ भन्ने बारे मा हामी तपाई लाई एस सभा मा औन रा बुजना का लगी निमंत्रण गर्दछौ!विधार्थी हरु लाई सकारात्मक तरीका ले सिकने अनुभव प्रधान गर्न का लगी हाम्रो समूह ले हरेक विधार्थी हरु लाई सिकने बातावरण को औषर प्रधान गर्ने छ रा आफुलाई परिवर्तन को दिशा तरफ अवाशेक अनुरूप सुदारना शहयोग गर्ने छ !
स्प्रिंग फ्लिंग का लागी एस सभा मा हामी पहिलो योजना बनौने छौ ,हाम्रो बर्सिक अनुदान संकलन रात मा संपूर्ण परिवारलाई विभिन्न खेल कूद ,क्रियाकलाप रा मनोरंजन्नाताक्मक गतिबिधि हरु हुने छान !हामीलाई एस कार्यक्रमको सफलता को लागी विभिन्न सोयम सेबिका को अवासेकता छ येदी इच्छुक हुनुहुन छ भने हाम्रो सभा मा आउनु होस !येदी सक्नु हुन्ना भने तल दिएको जानकारी पत्र मा आफ्ना जानकारी लेखी आफ्नो कक्छाया सिक्छाक लाई पठाउनु होला !
नाम :_______________________________________________
फ़ोन :______________________________________________
ईमेल:______________________________________________
सभा मा छल फल हुने बुधाहरु निम्न प्रकार छन:
१.जनुअरी ११,२०११ को सभा मा भयका छलफल हरु पारित गर्ने !
२.कोषअदाक्षायाको विवरण!
३.अदाक्षायाको विवरण!
४.प्रधान अदायाक्पक को विवरण!
५.नया बे पार !
६.स्प्रिंग फ्लिंग को योजना/ छलफल !
सभा रातको ८.०० बजे सकिने छ ,र नानिहरू हेर्ने बेवास्ता मिलैएको छ !
कृपया औनु होस र हाम्रो विधालय मा के भई राखेको छ बुज्नुहोस ! एस बर्सा मा हामीले कसता काम हरु गर्नु पर्छा हामीलाई जानकारी दिनुहोस !यदि तपाई औनु सक्नु हुन्ना भने अफना बिचार हरु निम्न ईमेल ठेगाना मा पठाउनु होस,,s.muzika@hotmail.com.तपाई ली हेर्ने आशा गर्दै !!!!!!
शेल्ली मुज़िका
अदाक्छाया
प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय

Spring Fling Minutes - Tuesday, May 17, 2011

Multicultural Room: Jamie Germaine & Claudia Rosas organizing.
To be located in “A-Plus” room. Will submit receipts for associated costs.
Activities:
1. Chinese calligraphy – student names.
2. Chopstick lessons/games
3. Bhutanese dance
4. Japanese Origami by “Yumi”
BBQ: Joanne requested picnic tables and garbage cans. Kelly to ask Terry whether or not he asked Niall Coulson and George Likely if they would volunteer for the BBQ. Otherwise, we have enough volunteers for this position. Volunteers should arrive by 4pm to set up.
Set-up & Decorating: Thursday, June 2nd at 6:30.
Magic Show: Scott MacIsaac will do one magic show this year. Time and location TBA.
Notice Home: Laura Bird to draft a letter to go home to parents re: volunteering, raffle baskets and “kids’ meal toys”.
Prizes from local merchants: Kelly has only gotten into COWS and Subway thus far. Laura to circulate to a few along University Ave. Kelly to ask Philip Brown to canvas Great Canadian Bagel.
Mascots: Neither Kelly nor Shelley have had to opportunity to contact the various previously mentioned businesses which have mascots asking whether or not they might make an appearance.
Raffle Ticket Licence: Shelley to get.
Outdoor Games: Message left for Marcus Luttermann asking that he might head them up.
Fling Banner: Kelly to ask Terry to ask Rod to “dig out” and put up Monday, May 30th.
Fudge: Colleen contacted Cathy Doyle who agreed to make the fudge again this year. Sher will submit receipts.
Fortune Teller: Kim Bailey is not in the Province the night of the event.
Map: Jennifer Lee did a great preliminary job on the revised map. At the May 24th meeting, we will confirm the location of the activities so that she can complete. This will go home on May 30th or 31st along w. a notice reminding families of Friday’s event.
Sucker Pull: Annette Leen to mark suckers.
Nail & Face Painting: Volunteers needed!
Banks: Shelley to contact Scotiabank. Philip Brown to contac Metro Credit Union.
Cookies: Kelly ordered for p/u June 2nd. 3.99/dozen w. frosting thrown in. Jennifer L. to prepare frosting. Jennifer picked up a variety of sprinkles and will submit receipts.
Colouring Sheets: Given to Colleen by Kelly. The intention is for the students to colour and perhaps take home, post in apt. building lobby and/or parents’ place of work. Colleen to ask Jamie Germaine about the possibility of The Peaceful Schools Committee delivering some along Upper Prince and Walthen one day after school.
Ticket Booths: Two outside, ready to go, at 5:00pm. At 5:30, 2 of the four people will “rove” and sell tickets. Peter will “skim” money from the various floats throughout the evening.
Tickets: Kelly to call Lori about the tickets.
FINAL MEETING: Tues, May 24 @ 6:30

प्रिन्स स्ट्रीट घर र विध्यालय सभा मंगलबार ,मे,१७ @ ६.३० बेलुका

सबै अविभावकमा निमंत्रणना !!!विधालय बर्सा २०१०-११ को छितौ सभामा प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय परिवार तपाईलाई निमंत्रणना गर्दा छौ!
विधालायामा, प्रोविन्सिअल घर र विधालयमा ,पुरबी जिल्ला विधालयमा र शिक्षा बिभागमा के भई राखेको छ भन्ने बारेमा हामी तपाईलाई एस सभामा औन र बुजन का लगी निमंत्रण गर्दछौ!विधार्थीहरुलाई सकारात्मक तरीका ले सिकने अनुभव प्रधान गर्नका लगी हाम्रो समूहले हरेक विधार्थीहरुलाई सिकने बातावरणको औषर प्रधान गर्नेछ र आफुलाई परिवर्तनको दिशा तरफ अवाशेक अनुरूप सुदारना शहयोग गर्ने छ !
स्प्रिंग फ्लिंगका लागी एस सभामा हामी पहिलो योजना बनौने छौ ,हाम्रो बर्सिक अनुदान संकलन रातमा संपूर्ण परिवारलाई विभिन्न खेल कूद ,क्रियाकलाप र मनोरंजन्नाताक्मक गतिबिधिहरु हुनेछन !हामीलाई एस कार्यक्रमको सफलताको लागी विभिन्न सोयम सेबिकाको अवासेकता छ ,येदी इच्छुक हुनुहुन छ भने हाम्रो सभामा आउनु होस !येदी सक्नु हुन्न भने तल दिएको जानकारी पत्रमा आफ्ना जानकारी लेखी आफ्नो कक्छाया सिक्छाकलाई पठाउनु होला !
नाम :______________________________________________________________
फ़ोन :_____________________________________________________________
ईमेल:_____________________________________________________________
सभामा छल फल हुने बुधाहरु निम्न प्रकार छन:
१.अप्रैल १२ ,२०११ को सभामा भयका छलफलहरु पारित गर्ने !
२.कोषअध्यक्षको विवरण!
३.अध्यक्षको विवरण!
४.प्रधान अदायाक्पकको विवरण!
५.नया बेपार !
६.स्प्रिंग फ्लिंग को योजना/ छलफल !
सभा रातको ८.०० बजे सकिने छ ,र नानिहरू हेर्ने बेवास्ता मिलैएको छ !
कृपया औनु होस र हाम्रो विधालयमा के भई राखेको छ बुज्नुहोस ! एस बर्सामा हामीले कसता कामहरु गर्नु पर्छा हामीलाई जानकारी दिनुहोस !यदि तपाई औनु सक्नु हुन्ना भने अफना बिचारहरु निम्न ईमेल ठेगाना मा पठाउनु होस,,s.muzika@hotmail.com.तपाईलाई हेर्ने आशा गर्दै !!!!!!
शेल्ली मुज़िका
अध्यक्ष
प्रिन्स स्ट्रीट घर र विधालय

Syndicate content