विधालय विकाश विवरण

पूर्बी जिल्ला विधालयले आफ्नो विधालय बिकाश विवरण भर्खरै मात्रै आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ !औने भाबी बर्साका विधालय प्रति हाम्रा बिसेस प्रत्याभूतिहरु निम्न छन:

 • प्रिन्स स्ट्रीट एलेमेन्टरी विधालयका विधार्थहरुको अंकित गुरास्तर ब्रिधि गर्ने !
 • प्रिन्स स्ट्रीटका विधार्थिहरुलाई देखेर कोर्ने चित्रहरु प्रति मौका दिने र उथान गर्ने !

हाल यो विवरण अंग्रजी भासामा मात्रै उपलब्द छ !

जनवरी ११,२०११ मा छलफल भयका मीटिंगका बुदाहरू

कोषअदाक्षायाको विवरण

प्रोविन्सिअल घर र स्कुलको बैठक बसेको थियो र बैठकमा पहिलेको अविभावक समिलित रकम बाकिरहेको जानकारी गरियो! हामीले पनी मागदा ,हमिलाई पनी २०० डोल्लर प्रधान गरियो !उक्त रकमलाई हामीले मंद्रिन ,नेपाली र हिन्दी भाषामा अनुबादका लागि प्रयोग गर्नेमा छलफल चलायू !

पीटरले विधालयको खर्चाको बारेमा जानकारी गराए!
!स्कोटिया बैंकबाट औने रकम १००० डोल्लर र स्प्रिंग फ्लिंग जून,जून २०१० मा साईंलेंट एक्सन भएको थियो त्यो रकम औन बाकि रहेको जानकारी भो ! अक्टूबर र दिसम्बर मा प्रदर्शन गरिएको चलचित्र को रकम पनि औन बाकि छ!

सनिबर ,जनवरी २२ तारिक बेक अल्ले संगीतले उनिवेर्सित्य अवेनुएमा ,१२ देखि ३ सम्मा सांगीतिक कार्यक्रम गर्दैछ !उकता कार्यक्रममा जम्मा भयको पैसा प्रिन्स स्ट्रीट स्कूलको नास्ता कार्यक्रममा जानेछ !यो सुपी सनिबर हुनेछ र तनया दाविस ,केल्ली मुनी र पीटर विणले आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन!कुक भने टेड ग्रांट हुने छन !एस कार्यक्रम अनुदान को लगी हो !अन ठुर्लोले एस कार्यक्रमलाई आयोजन गरेका हुन!

अध्यक्षको विवरण
अप्रैल १६ तारिकका दिन पि इ ई घर र विधालय संस्था बित्ज़ बर्सिक सभा हुदै छ !हामीले ५ जाना प्रतिनिधि प्प्ठौन सकने छौ जो विधालय, घर र विधालयका केंद्रीय प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ !एडी कुनै कारण बस एक जाना सामिल हुना नसके अरु कोहीले उकता सभामा समेल हुन सकने छन!

चारलोतेतोवन नगरपालिकालाई यूस्तोंन स्ट्रीट र प्रिन्स स्ट्रीटको बाटो काटने ठौउ समन्दी चिट्टी पठाई सकिएको छ ! कौन्सेल्लेर एड्डी रिसेलाई तेस बारे जानकारी गरियो र उनले मानिस हिडनका लगी सांकेतिक चिन्ना रक्नु पर्ने जोड़ दिनु भो ! केहि दिन का लागी सांकेतिक बत्ती प्रयोग गरिने छ जब सम्मा सदाबहार रखिंदैना !

नवम्बर महिनामा घर र स्कुल संस्था अध्यक्ष बित्ज़ हंटर रिवरमा एक मस्तिका मंथन भेलाको आयोजना गरिएको थियो ! उकता भेलामा निम्न कुराहरु छलफल भयो !

 • उपस्थिति
 • विधालय शुल्क
 • वेबसाइट
 • हावा को गुरास्तर
 • सूचना अदान प्रधान
 • अनुदान
 • सूचना अदान प्रधान (भू .भयका )
 • खिल्ली उ दौ ने

सबै भन्दा तिन महातवापूर्ण :

 • विधालयमा आही पर्ने अवासेकता (खेलने मैधान)
 • अनुदान संक्कलन (लामो योजना ,हर हिसाब किताब )
 • अबिभावाक लाई समाबेशी (अबिभावाक लाई अजै बेसी समाबेश गराउने)

यी माथिका बुधाहरु कार्यंनौएँनमा लौनका लगी कही निर्णयहरु लीनका लागी प्रोनिन्किअल जानकारी गराउने र आवास उठौने!

नया जिम खाना निर्माण गर्नका लागि सिकछाया मंत्री डौग कर्री संग कुरा उठाई एको छ तर उकता बीषाएलाई कही दिन थाती राखिएको छ किना की पुरबी जिल्ला विधालय का दुई वाटा विधालय (स्प्रिंग पार्क र मोरेल कांसोलिदातेद ) धूरीले बंद भय !दुवै विधालय सूक्राबार ,जनुअरी ७ बता बंद भएका छन!

प्रधानअद्यापकको विवरण
सर्बा प्रत्थम बोब अन्ड्रेवलाई अफना बिचार रकना दिएको थियो ! उनले प्रिन्स स्ट्रीटमा सिर्फ दुई वाटा कक्छाया कोठा मात्रै खाली भएको र आवासकता भने तिन रहेको जानकारी दिए !तर पचिम केंट बात एय प्लस कार्यक्रम लाई सारी प्रयोगशालाको आदि भाग प्रयोग गर्ने बताए!एस कार्यक्रममा कलास ३ देखि ६ सम्माका बनी ब्यौरामा समस्या भयका विधार्थी हरु समाबेशी छन ! हालाई पाच विधार्थी र एक सिक्चक र एक युवा कार्यकर्ता छन !अरु विधालय भन्दा एसमा कही गारबढ़ी भएको थियो !७ ,८ बर्सा अगाड़ी प्रिन्स स्ट्रीट विधालयको हावाको गुरसतर जाच गरिएको थियो !नास्ता कार्यक्रम/र फ्रेंच रूम को नजिक हावा स्वच्छा राकने येन्त्र पनी जरन गरिएको छ !

कलासमा रचना लेकने कही रकम दिएको थियो !२० दिनका लागि उकता रकम काफी थियो (पूरा समय) तर प्रिंसे स्ट्रीट ले ४० दिन का लागि (पार्ट टाइम)गरेर सोही रकम चलाएको थियो! सबै समय क्रिसमसमा प्रयोग गरियो!विधालयले फेरी रकम मागेको थियो र फेरी २० दिन का लागि पायो!एस कार्यक्रम ले बिसेस गारी इ एई अल पढने विधार्थी लाई अंग्रजी मा लेटर र अंक चिन्न शहयोग पुरायो!

क्रिसमस बिदा हुनु भन्दा अगाड़ी अंक र आर्टमा कही प्रोजेक्ट गरिएको थियो!विधार्थीलाई आफ्नै काम गर्न समय प्रधान गरिएको थियो र नतीजा धेरै फरक र रोचक कारी थियो !विधार्थीले मन पराए र गरी रहनु परछ भन्ने उत्सह देखाए !

दिसम्बर ८ तारिक का दिन इ ई अल पडने विधार्थीले बलुकी को खाना बाडे !सबै ले मज्जा लिए !

एकदिन विधालय बंद गरिएको थियो र अर्को बंद स्प्रिंग माँ हुने छ!उकता बंद सत्र मा बिविन्ना समाचार माद्यम बता अविववाकलाई जानकारी गरिने छ !

दिसम्बर १३ रा १५ तारिक क्रिसमसको कंसर्ट गरिएको थियो !सबैले उभियेरा हेरे का थिय!

दिसम्बर २२ तारिक विधालयको इस्कत भयो! दुई रिंग प्रयोग भयो!अर्को इस्कत उ.प.इ.ई. मा फेब्रुअरी ११ तारिक मा हुने छ!

जनवरी २१ तारिकका दिन अर्को चलचित्र रात हुने छ !

फेब्रुअरी १ का दिन पि.दी.दिन छ!अंजीला सीमनले औतिस्म बारे बोल्नु हुनेछ भने किम बैलेले फेटल अल्कोहोल स्यन्द्रोमेबारे जानकारी गरौने छीन!

दुई तिहाई विधार्थी सरल कार्यक्रममा छन,कुने एक एक जानाको समाबेशी छ भने कुनै समग्रको उथान को निमिता चलैएको छ!

नास्ता कार्यक्रम चलौना यो बर्साको अंतिम सम्मका लागी रकम भएको र पोहोर सालको बाकि पनी एसई बर्सा तिरी सकियो !

कर्मचारी परिवर्तन :केल्ली वक्लिन क्रिसमस पछाड़ी औनु भयो !लिंडा फर्लाने सिसु कक्छायामा छीन !बेथानी बौद्रेऔ सुत्केरी बिदा बात फर्कनु भो र कथी ली मल्लार्ड परिवर्तनमा छीन !

अंदाजी ३५ देकी ३६ जानानानिहरू सितम्बरको सिसु कक्छायामा दर्ता भयका छन

नया कार्यनीति
स्प्रिंग फ्लिंगको लागी अंतिम फेब्रुअरी या मार्च सुरुमा बैठक बसने छ!

फेब्रुअरी १४ देखि १९ सम्मा सिक्चक ,सिक्छिकाको कामको सरना गर्ने हप्ता हो !केही खाने कुरा र लंच प्रधान गरिने छ!समाज सेबी दुआर विधालयको प्रांगन को हेर्चा हुने छ

अर्को भेला फ़रवरी २२ मा हुनेछ

उपसथित हुनेहरु निम्न थिए :

 • सबिन गदर
 • अमन सेदिघी
 • अजान अकबरी
 • एस्थेर दुकान
 • क्लाउडिया रोस्स
 • मद्गे मोस्स्बेर्ग
 • एरिक सिल्वा
 • एरिक सिल्वा
 • सामुएल वाई वांग (चाइनिस अनुबादक )
 • मदन कुमार गिरी (नेपाली र हिंदी अनुबादक )
 • टेक बहादुर बस्नेत
 • जित बहादुर दरजी
 • कुल बहादुर बस्नेत
 • वह लुए
 • एअमों ली
 • जेंनिफेर ली
 • ओमिका खनाल
 • प्रेम
 • पम्मे
 • केल्ली अल्लन
 • पीटर रुक्विना
 • शेल्ली मुजिका
 • कोल्लीन मुल्लेन डोयले
 • तेर्री मसिसाक (प्रधान अद्यापक )
 • लोरी मच्दोनाल्ड
 • दाना डोयले

कोषअदाक्षायाको विवरण ,जनवरी ११,२०११

जनवरी ११ तारिक २०११ सम्मामाँ  हाम्रो कुल बचत पैसा ६,९२९.९५ डोल्लर छ!माथि उल्लाखेकित पैसामाँ २०१० माँ गरिएको स्प्रिंग फ्लिंगमाँ लगत गरेको (जून स्कुल ले पैसा उठाको थियो उसले  पैसा पठाउनु बाकि छ ) र बैंक ऑफ़ नोवस स्कोटिया ले दिने अनुदान १००० डोल्लर भने समाबेश गरिएको छैना!

हाम्रो क्रिसमस भाग्य चिट्टा ले ५६६.०० डोल्लर उठायो !हामी ले ३०० वाटा टिकेट छपाएयका थीयौ जून हामी ले स्कुल को रति भएको क्रिसमस कंसर्ट र तिन हप्ता लगाएर चारलोटतेतोवन को किशान बाज़ार माँ बेय्चाऊ!टिकेट २ डोल्लर गरेर बेय्चियो भने ३ वाटा लानेय्लाई ५ डोल्लर माँ पनी बेचियो!पैसा को विवरण निम्न प्रकार छ !

 • दिसम्बर ४ :$१४०.००
 • दिसम्बर ११ र १३:$१५०.००
 • दिसम्बर १५:$७९.०
 • दिसम्बर १८:$१९७.००

हामीले  दुई क्रिसमस कंसर्ट्स माँ बिस्कुट बचेर $५८६.५५ उठायोऊ जून हिसाब एस प्रकार छ !

 • सिसु  देखि कक्छाया ३ सम्म,दिसम्बर १३:$३२७.१५
 • कक्छाया ४ देखि ६ सम्म ,दिसम्बर १५:$२५९.४०

नवम्बर ९,२०१० मा छलफल भयका मीटिंगका बुदाहरू

शेल्लीले न्यूकामेर्स संस्था बता पालनू भ्याकी लिसा दुफ्फ्य र अनुबादक (मंदारिन र नेपाली/हिंदी लाई परिचय गराउनु भयो !

पीटरले प्रिन्स स्ट्रीट घर र स्कूलको खातामाँ १३ महिना सम्म(सितम्बर २००९ देखि नवम्बर २०१०)अनुदान आएको र खर्चा भयको बारेमा जानकारी दिनुभयो !जसमा चिट्टा उदैएको (२०१०) र बैंक ऑफ़ नॉवे स्कोटिया (१०००) दिएको पैसा औनु बाकि छ !

चलचित्र रात र अनुमति :विध्यालयले चलचित्र रातको दिन चलचित्र प्रदर्शन गर्ने अनुमति पत्र लई सकेको छ!चलचित्र हेर्न कुनै ठोस रकम छैना(अनुदान मात्र )अनि कंटीनमा भयको चिज्बिज़ (कवेल एउटालाई ५० सेन्ट्स मात्र ) माँ खरीद गर्न रकिएको छ !अर्को चलचित्र रात सुक्रबार ,दिसम्बर ३ तारिकमा छ!

अक्टूबर महिनामा घर र स्कुल बिच्ज़ अर्ध भेला भएको थियो! डौग कररी र सनदी मच्दोनाल्डले समस्याको समाधानको बिसएमा कही प्रश्नको जबाब दिनुभयो !प्रिन्स स्ट्रीट स्कुलले सूचना अदन प्रधानमा अफना समाधान राखेको थियो !कही महोतोपूर्ण बुदा हरु थियो,,,,(स्कुल सञ्चालन हुने समय)कस्लाई सम्पर्क गर्ने (स्कुल कार्यालय ) र परिचय पत्र पाउने जस्ता !प्रिन्स स्ट्रीटबाट शेल्ली र पीटरको उपस्थिति थियो !
क्रिसमस को कंसर्टमा भाग्य चिट्टा र बिस्कुट बचिने छ !

सोमबार,दिसम्बर १३ तारिक को दिन कलास सिसु देखि कलास ३ सम्म!(हावा हुंडी आय दिसम्बर १४ मा ) र बुधबार दिसम्बर १५ तारिक कलास ४ देखि ६ सम्म (हावा हुंडी आय दिसम्बर१६ मा )!जम्मा ९ वाता समाया तालिका पूरा हुनुपर्चा!ईमेल को पत्र मार्फ़त बिस्कुट को जानकारी औने छ !दिसम्बर २८ मा भाग्य चिट्टा खोलिने छ!कहीले अरुहरुलाई पानी क्रिसमसको चंदा बाक्स दिउ भन्ने धरना बक्यता गरे (जस्तै शोप्पेर दृग मार्टलाई र पदेर्नोलाई )

नवम्बर १८ तारिकका दिन ,प्रोविन्सिअल घर र स्कुल संस्था बिज़ एक आपसमा चिन्नको लागी दिमाक मंथन गर्ने कारिकरम छ!
प्रिन्स स्ट्रीट र यूस्टन स्ट्रीट बिज़ जोडिएको बाटोमा विधार्थीलाई हुने खतरा बारेमा नगर प्रहरी र नगर बिभागलाई दुई बरसा आगि देखि नै पटक पटक जानकारी दिदै गरिएको छ !तेस दोबाटोमा हुने खतराको समाधानका लागी पत्र पनी पथैएको छ !औने स्प्रिंग या सम्मर मा बाटो हिद्ने लाई देब्रे जाने इशारा राकिने छ!

अक्टूबरमा आभिभ्वाक र टीचर बिच्ज़ अंतरबार्था भो ! उपस्थिति ठीकै थियो !साना क्क्चाया (सिसु देखि ३ सम्म) उच्चा उपस्थिति थियो !ठूला क्क्चाया (४ देखि ६ सम्म ) अलिक कमी थियो !

अक्टूबरको अंतिममा कक्छाया ४ देखि ६ क़ा नानीहरु स्त्रत्फोर्डको तावोन हॉलमा खेलकूद मेलामा गएका थिए ! २ डोल्लर खर्चा लिएको थियो !नानीहरुले बिभिन्न किसिमका खेलकूद जो पहिले खेलका थिएनन ,त्यों खेलने मौका पाय!

केही गुरुबा र गुरुँमा परिवर्तन भय !मिस औद्रेअऔक्ष (सुदरी पर्द्नु होला )सुत्केरी बिधामा जानू भो ! कथे मल्लार्डले रेसौरसे लिनूभो भने फिलिप ब्रोव्न आफ्नो फ्रेंच भाषा सीकाउन फर्कनु भो!
सुकर्बार,नवम्बर १२ तारिक इंडिगो किताब पसलमा जाने अंतिम भर्मंनन हो! २ देखि ३ वाटा कलास एक पल्टा जाने छन! प्रतेक विधार्थी ले एउटा किताब आफ्नो कलासलाई र एउटा प्रयोगशालामा बोक्न पौने छन!

कलास ३ देखि ६ सम्म नानिहरुको बौदिक छमताको नतीजा प्रकाशित भयो!समग्र पी इ आई प्रोविन्सिअल अंक कति प्राय कलास मा माथि छ ,जस्तै (लेखन )तर कति लेंनदेंनमा सुदार हुनुपर्ने बिसयमा भने तल छ !(यो कलास ६ मा गरिनछ) नानिहरुलाई पडने ,कथा भन्ने , लेंनदेंन र लेखाईमा जाच गरिएको थियो !

डेविड जोंस्टोंन (कनाडा का गोवेर्नोर गेनेरल) र उनकी धर्मं पत्नी शरोंन जोंस्टोंनले विधालयको भरमनन गर्नु भो ,बिसेस गरी विधालयमा नया सुरु हुदै गरिएको काऋकरममा भरमनन लक्षित थियो!उनिहरु संग डौग कर्री र संदी मकडोनाल्ड पनि हुनुहुन्थियो !सरोंन जोह्न्स्तोनले विधालयमा सना नानिहरू प्रति लेइएको करिकरमले कस्तो प्रवाब पारी राखेको छ भन्ने बारेमा प्रसट परना अनुरोद गर्नु भयो !उकता कार्यक्रमलाई मार्गरेट मककेंनले पूर्ण सुरु गर्नु भयको थियो!उनिले उकता कार्यक्रम मायेरटायम्शे र कनाडा मा मात्रै नभएर उत्तर अमेरिकामा नै नमूना भएको जानकारी दिनु भो !केही सिट खाली रहेको पनि जानकारी दिनु भो!

२०११-२०१२ सैचिक सत्रका लागी नवम्बर १५ देखि १९ सम्म सिसु कक्छाया मा पडने नानिहरुको दर्ता हुनेछ !दर्ताका लागी प्रतेक नानी २००६ मा जन्मेको हुनु पर्ने छ !

हालै विधालयमा नानिहरुको जनसंख्या २६० छ!

सुक्रबर नवम्बर १९ का दिन विधालयमा नाच गान करियाकाराम छ जसमा ३ देखि ६ सम्माका नानीहरु छनबलुकी ६ देखि ७ सम्मा करिअकरम हुनेछन!हेरनेलाई १ डोल्लर लगने छ!

विधालयको पौड़ी खेलने तालिका :मंगलबार नवम्बर ३० कक्चाया १ देखि ३ र बुधबार दिसम्बर १,४ देखि ६ सम्म,जून केरीपुलमा हुनेछ

दिसम्बर २१ तारिक का दिन केरी प्रांगनमा विधालयको इसकेट हुने छ !

दिसम्बर १८ तारिकका दिन कलस ६ का नानिहरूले अटलांटिक सुपर इस्टर मा सामान हालन गरहक़लाई सगौने छन !उकता काम वाटा जम्मा भएको सहयोग बर्साको अंतिममा हुने यात्रामा प्रोयोग हुनेछ !

विधालयमा विधार्थीको संख्या बडदैछ !नया जिम खाना चाहिंछ भन्ने सुजाब्हरू आय किनकी पुरानोलाई कक्छाया कोठामा सना नानिहरूका लागी परिवर्तन गर्नु परछ !

पीटरले जानकारी दिदै भन्नु भयो येदी कंप्यूटरको बारेमा विधालयमा कुनै समस्या छ भने मलाई भन्नु होस म उक्त विषयलाई इटी भिभागमा तुरुंनत़ पुरौनेछु र प्रोविन्सिअल घर र विधालय संस्थालाई पनी जानकारी गराउनेछु !

अर्को भेला मंगलबार ,जनवारी ११ तारिकमा हुनेछ !

Syndicate content